Doručení Vaší objednávky  

Zboží zasíláme na dobírku v rámci České republiky. Objednávky nad 3000,- Kč jsou přepravovány zdarma. V případě nevyzvednutí odeslaného balíčku platí odběratel při dalším odeslání téhož balíčku poštovné a balné. 
Objednávky do 3000,- Kč jsou přepravovány balíkem České pošty za příslušné poštovné a dobírečné. 
Lhůta pro doručení zásilky je závislá na přepravci a je obvykle 48 hodin od podání.
Vyzvednutí a platba přímo na prodejně je zdarma. Na prodejně lze platit v hotovosti nebo platební kartou.
 
Lhůta pro dodání objednávky
Většinu objednávek zpracováváme v den přijetí objednávky. Zásilky vyzvedává expediční firma každý pracovní den kolem poledne. Objednávky uskutečněné dopoledne jsou expedovány ještě týž den, objednávky uskutečněné odpoledne se expedují následující pracovní den. Složitější a rozměrné objednávky expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů. Využíváme službu balík České pošty. O odeslání balíčku zákazníky informujeme obvykle mailem, ale i telefonicky. Zboží je doručeno zpravidla následující pracovní den od podání. Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením.
 
Prodejna, výdejna objednaného zboží a sklad v Praze
Můžete využít prodejnu a výdejnu zboží Švédská 22 v Praze 5. Ušetříte na poštovném a často máte rychleji zboží v ruce. Za zboží zde můžete zaplatit v hotovosti nebo použít platební kartu. Objednávka, která nebude na prodejně vyzvednuta do 10 dnů od připravení k odběru, je stornována.
 
Storno objednávky
Vaše objednávka je závazná. Budete-li si z jakéhokoli důvodu přát objednávku stornovat, učiňte tak co nejdříve a to nejlépe telefonicky. V případě opakovaných stornování objednávky jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo další zboží nezasílat. V případě, že kupující stornuje svoji objednávku později a ta již bude vyexpedována, hradí kupující veškeré náklady spojené s odesláním zásilky. Objednávka, která nebude na prodejně vyzvednuta do 10 dnů od připravení k odběru, je stornována.
 
Převzetí zásilky
Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu. V případě nesrovnalostí nás neprodleně kontaktovat. V opačném případě se má za to, že zásilka byla v pořádku. Kupující se vystavuje riziku, že reklamace tohoto typu nebudou později uznány.
 
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
V souladu s ustanovení Občanského zákoníku, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. V takovém případě musí kupující o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či dopisem).
Kompletní nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení včetně příslušenství a v původním obalu s přiloženými doklady o koupi, je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.
Právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.
Náklady za dopravu zpět hradí kupující.
Po obdržení vráceného zboží, bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu do 10 pracovních dnů. Pokud budete chtít vrátit peníze složenkou na adresu, bude Vám připočítán manipulační poplatek 40 Kč.
V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.
Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu přijetí nebo nepřijetí. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než původním (neporušeném) stavu, je zákazník povinen uhradit náklady za vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží jako např. UV gely nebo laky na nehty, u kterého je použitím spotřebována část jeho obsahu a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
U zboží musí být průvodní dopis s číslem účtu, na který chcete peníze vrátit. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny nejpozději do 10 pracovních dnů po zpětném obdržení zboží.
Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
Neposílejte vrácené zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Vracíme vám pouze peníze za zboží. Prodejce nevrací částku za poštovné!
 
Záruka, reklamace, výměna nebo vrácení zboží 
Prodávající poskytuje záruku za původ, jakost a úplnost dodávky.
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.
Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo nesprávným uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká v případě poškození zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Vždy si zásilku pečlivě překontrolujte. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u České pošty nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu.
Kupující uplatní reklamaci tak, že prodávajícímu zašle vyplněný reklamační protokol a to buď písemně na uvedenou adresu nebo elektronicky obchod@opi.cz.
Výrobek přijímáme v originálním obalu od výrobce. Oprávněná reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se s kupujícím nedohodne jinak).
V reklamačním protokolu musí být vyplněno: datum přijetí zboží zákazníkem, číslo objednávky, název produktu, na který zákazník uplatňuje právo reklamace a jeho množství, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dalšími nezbytnými údaji jsou jméno a adresa kupujícího, jeho telefon a e-mail. Na balík napište “reklamace“.
Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu. Kupující zboží odešle na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího.
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží případně i záruční list (pokud byl k zařízení dodán). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace (např. doprava k zákazníkovi atd.).
 
Dočasný nedostatek zboží na skladě  
V případě dočasného nedostatku vámi objednaného zboží na skladě, vám zašleme oznámení prostřednictvím emailu nebo telefonicky.